Η αναγραφόμενη ώρα κάθε παιχνιδιού είναι η ώρα έναρξης και όχι η ώρα προσέλευσης των αθλητών.
Ώρα προσέλευσης αθλητών σύμφωνα με τις οδηγίες των προπονητών.