Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα & καλό Σ/Κ.

** Ώρα προσέλευσης αθλητών σύμφωνα με τις οδηγίες των προπονητών.