*Ώρα προσέλευσης αθλητών σύμφωνα με τις οδηγίες των προπονητών.