Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα & καλό Σ/Κ.

*Ώρα προσέλευσης αθλητών σύμφωνα με τις οδηγίες των προπονητών.