Καλό Σ/Κ και καλή επιτυχία.

** Ώρα προσέλευσης αθλητών σύμφωνα με τις οδηγίες των προπονητών.